Central beliggende grund i landzone

Grunden som hermed udbydes til salg er centralt beliggende i landsbyen Sall nær Hammel.

Grunden er ubebygget og er beliggende som nabo til kirken.

Ejendommen er omfattet af kommuneplan (12.BL.19).

Kommunen har tidligere oplyst en maksimal bebyggelsesprocent på 40 % med tæt/lav byggeri samt en maksimal højde på 8,5 meter i 1,5 plan.

Der er på grunden deklareret et fredet areal som der af hensyn til kirkens frie beliggenhed ikke må bebygges så det skærmer eller hæmmer udsigten til eller fra kirken eller kirkegården.

Det forventes at der med disse restriktioner kan opnås tilladelse til at opføre 6-7 rækkehuse på grunden.

Ejendommen er beliggende i landzone.

Ejendommen udbydes til salg i sammenhæng med Rønbækvej 15A, 8382 Hinnerup. (Se sagsnr.: 90200173615).

Kenneth Bak
Indehaver
Mariane Thomsens Gade 4B, 7., 8000 Aarhus C

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om denne ejendom? Send en besked til os.

Om erhvervsmægler

Disse ejendomme kunne måske have interesse

Se alle lignende ejendomme her